Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí Online

Štvrtok 17. júna 2021 od 19:00 do 20:30 h PEVNOSŤ V ČASE KRÍZY – online prednáška


Prednáška sa bude venovať témam:

  • Zmysel prekážok, problémov a kríz v živote človeka.
  • Myšlienky stoických filozofov o vnútornej pevnosti.
  • Praktické rady filozofov a psychológov pre náročné obdobia.
Pondelok 12. a 19. júla 2021 o 19:00 h FILOZOFIA VÝCHODU A ZÁPADU - cyklus online prednášok


Cyklus dvoch na seba nadväzujúcich prednášok.
Jednotlivé prednášky cyklu budú prebiehať počas dvoch pondelkových večerov:


1. prednáška 12.7.2021

  • Poňatie človeka a jeho vývoja
  • Vnímanie posmrtného života
  • Osud a karma

2. prednáška 19.7.2021

  • Ľudské vlastnosti a vnútorný rast
  • Cesta k pravde a nadčasové hodnoty
  • Slobodná vôľa a zodpovednosť

 

Hore