Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí Online

Štvrtok 11.3.2021 od 18:00 do 19:30 h LUDWIG VAN BEETHOVEN


Večer o veľkom skladateľovi viedenského hudobného sveta, ktorý svojou hudbou vytvára most od hudobného klasicizmu k romantizmu a minulý rok sme si pripomenuli 250. výročie od jeho narodenia. Večer bude spojený s hudobnými ukážkami z diela skladateľa.

Prednáška sa bude venovať týmto témam:

 • Nazrieme do života a diela skladateľa
 • Skladateľov heroický prístup k životu
 • O tom, ako sa z bolesti rodí krása a večnosť.
Pondelok 15. marca 2021 o 18:00 h Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Streda 17. marca 2021 o 18:00 h Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Utorok 13., 20. a 27. apríla 2021 o 18:00 h AKO SI PORADIŤ SO STRACHOM


Cyklus troch na seba nadväzujúcich prednášok o tom, čo sa dá z filozoficko-psychologického hľadiska robiť so strachom a neistotou. Prednášky budú doplnené o čítanie inšpiratívnych úryvkov k téme z diel mudrcov a osobností z rôznych oblastí spoločnosti a histórie. Jednotlivé prednášky cyklu budú prebiehať počas troch utorkových večerov:


1. prednáška 13.4.2021

 • strach a jeho miesto v našej psychike
 • afektívne fenomény, emócie a city – práca s nimi
 • ako „funguje" strach
 • na čo strach slúži a v čom prekáža.

2. prednáška 20.4.2021

 • celospoločenské strachy a čo s nimi
 • strach zo slobody podľa Ericha Fromma
 • „lieky" na spoločenskú disharmóniu
 • dobré medziľudské vzťahy ako kľúč k pevnosti.

3. prednáška 27.4.2021

 • individuálne strachy a čo s nimi
 • ako si poradiť s neistotou
 • „lieky" na zúfalstvo a úzkosť podľa V. E. Frankla.
Piatok 30. apríla 2021 o 19:00 h Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Utorok 4. mája 2021 o 19:00 h Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

 

Hore