Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Banskej Bystrici

Večer na tému ŠŤASTIE JE VEC ROZHODNUTIA
Streda 25. septembra 2019 o 18:00 h, Banská Bystrica


Prednáška a diskusia na témy:

  • Čo utvára ľudské šťastie?
  • Cesta za šťastím v poňatí veľkých filozofov a psychológov
  • Rôzne druhy šťastia, malé a veľké šťastie
Pondelok 30. septembra 2019 o 18:00 h, Banská Bystrica Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Večer na tému Viktor E. FRANKL
Utorok 22. októbra 2019 o 18:00 h, Banská Bystrica


Prednáška a diskusia na témy:

  • Zmysel života a ľudská vôľa.
  • Tvorivé, zážitkové a postojové hodnoty.
  • Sloboda, láska a naplnenie života.
Utorok 29. októbra 2019 o 18:00 h, Banská Bystrica Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Večer na tému Leonardo Da VINCI
Pondelok 18. novembra 2019 o 18:00 h, Banská Bystrica


Prednáška a diskusia na témy:

  • Homo universalis - cesta poznania vlastnej identity
  • Harmónia vedy, umenia a filozofie.
  • Sedem princípov poznania
Streda 20. novembra 2019 o 18:00 h, Banská Bystrica Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

 

Hore