Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Banskej Bystrici


Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu Vám ponúkame niektoré naše podujatia online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM.


Program online podujatí pre Vás postupne dopĺňame a nájdete ho tu: 
Program Online podujatíUtorok 14. februára 2023 o 18:00, Banská Bystrica
WORKSHOP: SPOZNAJ SVOJU OSOBNOSŤ


Pozývame vás na interaktívny workshop zameraný na ľudskú osobnosť a jej rozmanité charakteristiky.

Workshop sa bude venovať témam:

  • Osobnosť a jej základné zložky
  • Predstavenie rôznych typológií osobnosti
  • Testy na spoznanie typu osobnosti
Utorok 21. februára 2023, Banská Bystrica
Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Štvrtok 2., 9., 16. a 23. marca 2023 od 18:00 do 20:00, Banská Bystrica
PRAKTICKÁ RÉTORIKA - večerný kurz


Pozývame vás na večerný kurz pozostávajúci zo štyroch dvojhodinových stretnutí zameraných na rozvoj vašich rečníckych schopností.

Kurz sa bude venovať týmto témam:

  • Klasické poňatie rétoriky a rečníckeho prejavu
  • Technika reči – dýchanie, artikulácia, modulácia
  • Práca s emóciami
  • Neverbálne zložky rečníckeho prejavu
  • Príprava a štruktúra prejavu
  • Práca s trémou, riešenie náročných situácií
  • Tréning rečníckych zručností

 

Hore