Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Banskej Bystrici

Večer na tému Leonardo Da VINCI
Pondelok 18. novembra 2019 o 18:00 h, Banská Bystrica


Prednáška a diskusia na témy:

  • Homo universalis - cesta poznania vlastnej identity
  • Harmónia vedy, umenia a filozofie.
  • Sedem princípov poznania
Streda 20. novembra 2019 o 18:00 h, Banská Bystrica Kurz pre rzovoj osobnosti


Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

 

Hore