Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Košiciach

Utorok 22. septembra 2020 o 17:30 h, Košice Kurz pre rzovoj osobnosti

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Utorok 29. septembra 2020 o 17:30 h, Košice Kurz pre rzovoj osobnosti

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Piatok 9. októbra 2020 od 17:30 do 20:30 h, Košice Workshop KĽÚČE K TVORIVÉMU PRÍSTUPU K ŽIVOTU

Workshop z cyklu „Kľúče k sebe" zameraného na praktické nástroje pre každodenný život, ktoré nám ponúka filozofia.

Štvrtok 22. októbra 2020 o 17:30 h, Košice Kurz pre rzovoj osobnosti

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Piatok 23. októbra 2020 o 18:00 h, Košice Večer na tému LUDWIG VAN BEETHOVEN

NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pozýva na večer o veľkom skladateľovi viedenského hudobného sveta, ktorý svojou hudbou vytvára most od hudobného klasicizmu k romantizmu a tento rok si pripomíname 250. výročie od jeho narodenia. Večer bude spojený s hudobnými ukážkami z diela skladateľa.

Seminár sa bude venovať týmto témam:
 • Nazrieme do života a diela skladateľa
 • Skladateľov heroický prístup k životu
 • O tom, ako sa z bolesti rodí krása a večnosť
Štvrtok 29. októbra 2020 o 17:30 h, Košice Kurz pre rzovoj osobnosti

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Piatok 6. novembra 2020 od 17:30 do 20:30 h, Košice Workshop KĽÚČE K PREKONÁVANIU PREKÁŽOK

Workshop z cyklu „Kľúče k sebe" zameraného na praktické nástroje pre každodenný život, ktoré nám ponúka filozofia.

Piatok 13. novembra 2020 o 18:00 h, Košice Večer na tému KAŽDODENNÝ HRDINA

NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pri príležitosti Svetového dňa filozofie pozýva na večer o tom, ako prebudiť a zachovať si ducha hrdinstva v tom každodennom. Večer bude doplnený o čítanie z diel filozofov ako aj malé divadelné scénky.

Seminár sa bude venovať týmto témam:
 • Základné charakteristiky hrdinstva – nazretie do mýtov.
 • Ako si zachovať odvahu v každej skúsenosti, chrabrosť v každej minúte.
 • Výzvy pre hrdinu dnešnej doby – ako byť hrdinom každý deň
Sobota 28. novembra 2020 od 15:00 do 19:00 h, Košice Seminár Otázka života a smrti podľa Elizabeth Kübler-Ross


NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pozýva na víkendový seminár venovaný životu a dielu Elizabeth Kübler-Rossovej, významnej americko-švajčiarskej lekárky, ktorej celoživotná práca významne ovplyvnila zmenu pohľadu na smrť a zomieranie.

Seminár sa bude venovať týmto témam:
 • Životný príbeh Elizabeth Kübler-Ross
 • Päťstupňový model vyrovnania sa s náročnými udalosťami
 • Lekcie života – najdôležitejšie životné hodnoty
 • Význam lásky, súcitu a dávania v ľudskom živote
 • Nahliadnutie za závoj smrti, význam paliatívnej starostlivosti
Piatok 11. decembra 2020 od 17:30 do 20:30 h, Košice Workshop KĽÚČE K ...

Workshop z cyklu „Kľúče k sebe".

 

Hore