Menu

Program podujatí na Slovensku

... Online                                                            

celý program tu >>>

Utorok 14. júna 2022 o 18:00 h
PROBLÉMY – UČITELIA V PRESTROJENÍ - on-line prednáška


Prednáška sa bude venovať témam:

 • Rôzne spôsoby vnímania problémov a prekážok.
 • Ako získať skúsenosť.
 • Čo nás problémy učia?


... v Bratislave                                                            

celý program tu >>>

Streda 25. mája 2022 o 18:00, Bratislava
WORKSHOP: EMPATIA, SPOLUPRÁCA, SYNERGIA


Pozývame vás na interaktívny workshop venovaný empatii a našej schopnosti vytvárať pri spolupráci s naším okolím tzv. synergický efekt.

Pondelok 20. júna 2022 o 18:00, Bratislava
PREDNÁŠKA: ZÁHADA DOBRA A ZLA


Prednáška sa bude venovať témam:

 • Dobro a zlo v poňatí rozličných filozofií.
 • Večný boj dobra a zla v človeku.
 • Cesta k dobru v mýtoch a tradíciách ľudstva.
Štvrtok 21. júla 2022 o 19:00, Bratislava
WORKSHOP: PAMÄŤ A KONCENTRÁCIA


Pozývame vás na interaktívny workshop venovaný pamäti a schopnosti koncentrácie.... v Košiciach                                                            

celý program tu >>>

Štvrtok 26. mája 2022, o 18:00, Košice
KDE JE VÔĽA, TAM JE CESTA – prednáška s cvičeniami


Prednáška sa bude venovať témam:

 • Odlišné stupne a sila vôle – prianie, chcenie, túžba, vôľa ako zmysel pre povinnosť.
 • Pomocníci vôle - disciplína, húževnatosť, nádej.
 • Praktické rady filozofov a psychológov pre rozvoj vôle.
 • Cvičenia pre rozvoj vôle
Štvrtok 16. júna 2022 o 18:00 h, Košice
ALBERT EINSTEIN, INTELIGENCIA A GENIALITA - prednáška


Prednáška sa bude venovať témam:

 • Život, osobnosť a dielo Alberta Einsteina
 • Inteligencia a genialita - ich ponímanie a miesto v našom živote
 • Ako rozvíjať svoju inteligenciu?
 • Dá sa genialite naučiť? Môže sa stať géniom každý?


... v Banskej Bystrici                                                        

celý program tu >>>

Utorok 31. mája 2022 o 18:00 h, Banská Bystrica
HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA V DEJINÁCH ĽUDSTVA


Prednáška sa bude venovať týmto témam:

 • Zmysel života podľa východnej a západnej filozofickej tradície.
 • Aktívny a pasívny prístup k životným situáciám.
 • Život ako poslanie, lekcia a výzva k rastu.

 


Hore