Menu

Program podujatí na Slovensku

... Online                                                            

celý program tu >>>... v Bratislave                                                            

celý program tu >>>

Utorok 7. februára 2023 o 18:00 h, Bratislava Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Sobota 25. marca 2023 od 10:00 do 12:00, Bratislava
Symboly okolo nás – nevšedná prechádzka Bratislavou


Symboly človeka sprevádzajú oddávna, sú súčasťou jeho každodenného života, hoci si toho nie vždy je vedomý. Napriek tomu je nimi neustále priťahovaný, niekedy až fascinovaný. Na nevšednej prechádzke po Bratislave si priblížime známe aj menej známe symboly, ktoré nás každodenne obklopujú v centre mesta.

Štvrtok 30. marec 2023 od 18:00 do 20:00, Bratislava
WORKSHOP: SPOZNAJ SVOJU OSOBNOSŤ


Pozývame vás na interaktívny workshop zameraný na ľudskú osobnosť a jej rozmanité charakteristiky.

Workshop sa bude venovať témam:

 • Osobnosť a jej základné zložky
 • Predstavenie rôznych typológií osobnosti
 • Testy na spoznanie typu osobnosti


... v Košiciach                                                            

celý program tu >>>

Štvrtok 16. februára 2023 od 18:00 do 20:00, Košice
PAMÄŤ A KONCENTRÁCIA - workshop


Pozývame vás na interaktívny workshop venovaný pamäti a schopnosti koncentrácie.

Workshop sa bude venovať témam:

 • Rozličné typy pamäte a ich charakteristiky
 • Význam pozornosti a koncentrácie pre pamätanie si
 • Úlohy a cvičenia na rozvoj osobnosti
Sobota 25. februára 2023 v čase od 15:00 do 18:00, Košice
Tvorenie s VČELÍM VOSKOM – prírodné tvorivé dielne


V rámci Prírodných TVORIVÝCH DIELNÍ Vás opäť pozývame na sobotňajšie popoludnie so vzácnym prírodným materiálom – VČELÍM VOSKOM.

Čo vás na tvorivých dielňach čaká:

 • Dozviete sa zaujímavosti o zázračnom produkte včiel
 • Vytočíte a vyzdobíte si medové sviečky z 2 medzistienok (rôzne vzory s farebnými dekoráciami)
 • Vyrobíte si 5 liatych sviečok
Sobota 4. marca 2023 od 15:00 do 19:00, Košice
SILY V NAŠEJ PSYCHIKE – Sila vôle, sila imaginácie, sila ilúzií - zážitkový seminár


Naša psychika je plná rozmanitých nástrojov, ktorých rozvoj výrazne vplýva na naše myslenie, emocionálne prežívanie a následne na našu reč, rozhodovanie sa až po samotné konanie, vzťahy a náš život ako taký. Prostredníctvom rozmanitých cvičení doplnených o poznatky z oblasti psychológie a filozofie sa v toto marcové sobotné popoludnie zameriame, okrem iného, na nástroje vôle a imaginácie a tiež sa pozrieme na tému ilúzie a jej pascí.


Čo vás na zážitkovom seminári čaká:

 • Filozofický pohľad na svet psychiky, jej potenciály a jej rozvoj
 • Svet reálny, svet imaginárny a svet iluzórny
 • Nebezpečenstvo sebaklamu a manipulácie
 • Odlišné stupne a sila vôle – ako vôľu posilniť
 • Imaginácia ako vôľou riadená predstavivosť
 • Praktické rady filozofov a psychológov pre rozvoj psychiky
 • Cvičenia a úlohy


... v Banskej Bystrici                                                        

celý program tu >>>

Utorok 14. februára 2023 o 18:00, Banská Bystrica
WORKSHOP: SPOZNAJ SVOJU OSOBNOSŤ


Pozývame vás na interaktívny workshop zameraný na ľudskú osobnosť a jej rozmanité charakteristiky.

Workshop sa bude venovať témam:

 • Osobnosť a jej základné zložky
 • Predstavenie rôznych typológií osobnosti
 • Testy na spoznanie typu osobnosti
Utorok 21. februára 2023, Banská Bystrica
Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Štvrtok 2., 9., 16. a 23. marca 2023 od 18:00 do 20:00, Banská Bystrica
PRAKTICKÁ RÉTORIKA - večerný kurz


Pozývame vás na večerný kurz pozostávajúci zo štyroch dvojhodinových stretnutí zameraných na rozvoj vašich rečníckych schopností.

Kurz sa bude venovať týmto témam:

 • Klasické poňatie rétoriky a rečníckeho prejavu
 • Technika reči – dýchanie, artikulácia, modulácia
 • Práca s emóciami
 • Neverbálne zložky rečníckeho prejavu
 • Príprava a štruktúra prejavu
 • Práca s trémou, riešenie náročných situácií
 • Tréning rečníckych zručností


Hore