Menu

Program podujatí na Slovensku

... Online                                                            

celý program tu >>>

Piatok 8., 15. a 22. októbra 2021 o 18:00 h PSYCHOLÓGIA MÝTOV A ROZPRÁVOK – cyklus online prednášok


Cyklus troch na seba nadväzujúcich prednášok o význame mýtov a rozprávok pre ľudskú psychiku. Jednotlivé prednášky cyklu budú prebiehať počas troch piatkových večerov:


1. prednáška 8.10.2021

 • Čo je rozprávka a čo mýtus.
 • Symbolický jazyk v rozprávkach a mýtoch.
 • Význam symbolov pre každodenný život.

2. prednáška 15.10.2021

 • Typy mýtov a ich posolstvo.
 • Hrdinské mýty ako cesta ľudského vývoja.
 • Stručná analýza niektorých mýtov.

3. prednáška 22.102021

 • Rozprávka ako príprava na život.
 • Základné typy postáv v rozprávkach.
 • Archetypálne symboly.
 • Stručná analýza niektorých rozprávok.
Streda 13. októbra 2021 o 18:00 h - prezentácia kurzu Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Piatok 5. novembra 2021 o 18:00 h ČO SA SKRÝVA V UMENÍ – on-line cyklus prednášok

Prednáška je prvou prednáškou cyklu ČO SA SKRÝVA V UMENÍ.


Pri príležitosti Svetového dňa Filozofie vás pozývame na cyklus piatich nezávislých prednášok, vďaka ktorým sa ponoríme do sveta umenia s cieľom nazrieť pod jeho rôznorodý povrch a nájsť za jeho mnohotvárnosťou hlboké filozofické myšlienky, ktoré sú jeho nadčasovým odkazom.


„Umenie je cesta hľadania krásy. Najväčším umením je však umenie žiť. A najväčšou krásou je život sám." Paul Brunton


„Umenie je múdrosť, ktorá sa premieňa na viditeľnú krásu." Jorge Angel Livraga


Cyklus sa bude venovať nasledovným témam:

 • Skrytý jazyk umenia a jeho poslanie
 • Umenie ako potrava pre dušu
 • Hodnoty skryté v literatúre, divadle, maliarstve a hudbe
 • Cyklus bude doplnený o prednes, hudobné a iné ukážky z diel


... v Bratislave                                                            

celý program tu >>>

Utorok 26. októbra 2021 o 18:00 h - prezentácia kurzu Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.... v Košiciach                                                            

celý program tu >>>

Utorok 28. septembra 2021 o 19:00 h - prezentácia kurzu Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.... v Banskej Bystrici                                                        

celý program tu >>>

Utorok 19. októbra 2021 o 18:00 h - prezentácia kurzu Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.


Hore