Menu

UMENIE BYŤ PRIATEĽOM

Priateľstvo
štvrtok 17. júla 2008 o 19:00 hod., Bratislava


V Zichyho paláci v Bratislave sa uskotočnila prednáška na tému : Význam priateľstva v ľudskom živote, Myšlienky klasických filozofov o priateľstve a Ako byť dobrým priateľom.

Prenáška bola organizovaná Kultúrnou asociáciou Nová Akropolis v spolupráci s Miestnym kultúrnym centrom Zichyho palác.

Vaše postrehy nám môžete napísať na:

mailto:info@akropolis.sk

Hore