Menu

Duša Zeme

Víkend 19. a 20. apríla 16:00 - 19:00 hod.


Pri príležitosti Dňa Zeme sa počas víkendu uskutočnil v sídle Novej Akropolis víkendový cyklus 4 prednášok zameraný na staroveké náuky a tradície o Zemi.

Cyklus chcel poslucháčom priblížiť ponímanie našej planéty v klasických kultúrach, zoznámiť ich s bohatými tradíciami venovanými prírodným cyklom a poukázať na význam Zeme pre harmonický život človeka. V témach cyklu sa objavili aj zaujímavé učenia o neviditeľných prírodných bytostiach a Bohoch Zeme uctievaných našimi predkami, ako aj pohľady na našu planétu očami národov, ktoré žili v úzkom kontakte s prírodou a dokázali čítať jej posolstvá.

  • Staroveké náuky a tradície o Zemi
  • Bohovia a Duša Zeme
  • Zem chápaná ako živá bytosť
  • Elementálovia, duchovia prírody

mailto:info@akropolis.sk

Hore