Menu

STRATÉGIE RÍMSKYCH LÉGIÍ

Rímske légie
štvrtok 13. marca 2008 o 18:00 hod., Bratislava


V Zichyho paláci v Bratislave sa uskotočnila prednáška o hodnotách, ideáloch a živote vojakov klasického Ríma.

Prenáška bola zorganizovaná Kultúrnou asociáciou Nová Akropolis v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom a s Miestnym kultúrnym centrom Zichyho palác.

mailto:info@akropolis.sk

Hore