Menu

MYTOLÓGIA A FILOZOFIA STAROVEKEJ ČÍNY

Konfucius
Štvrtok 22. apríla 2010 o 19:00 hod., Bratislava


Prednáška o filozofií, symbolike a mytológií starodávnej ríše stredu. 

Prednáška organizovaná Kultúrnou asociáciou Nová Akropolis v spolupráci
s Centrom hudby Zichyho palác.
 

Vstupné: 2, - €. Študenti a dôchodcovia: 1, - €.

Miesto konania:
Centrum hudby Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava


Informácie na:
Nová Akropolis, Mickiewiczova 18
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore