Menu

SYMBOLIKA MÝTOV A ROZPRÁVOK

Symbolika mýtov a rozprávok
Štvrtok  21. januára - 4. februára 2010 o 18:00 hod., Bratislava


Cyklus 3 prednášok o symbolike a význame mýtov a rozprávok. Prednášky sa budú konať vždy vo štvrtok o 18:00 hod. v nasledovných termínoch:

21. 1. 2010   -  HRDINSKÝ MÝTUS: cesta ľudského vývoja.
28. 1. 2010   -  SKRYTÝ ZMYSEL KLASICKEJ ROZPRÁVKY.
  4. 2. 2010   -  NOVODOBÉ MÝTY A FANTASY.

Vstupné na jednotlivé prednášky: 3,- € (90,38 Sk). Študenti a dôchodcovia: 2,- € (60,25 Sk).


Cena celého cyklu je 8,- € (241,01 Sk). Študenti a dôchodcovia: 5,- € (150,63 Sk) 

Miesto konania:
Nová Akropolis, Mickiewiczova 18, Bratislava


Prihlášky a predpredaj vstupeniek od 10. januára na:
Nová Akropolis, Mickiewiczova 18
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore