Menu

FILOZOFIA - CESTA K SEBE SAMÉMU

Človek
Štvrtok 20. november 2008 o 18:30 hod., Košice


Kultúrna asociácia NOVÁ AKROPOLIS usporiadala prednášku pri príležitostiSVETOVÉHO DŇA FILOZOFIE, ktorý je vyhlásený organizáciou UNESCO.

Prednáška bola venovaná téme filozofia, pojednávala o jej význame v každodennom živote, o jej praktickom prínose a tiež hovorila o hodnotách dnešného sveta. Zároveň bola predstavená Kultúrna asociácia Nová Akropolis vo svete i na Slovensku s jej princípmi, cieľmi a činnosťou.

Miesto konania: NOVÁ AKROPOLIS, Hlavná 37, Košice
Hore