Menu

Posolstvo antického Ríma: ZLATÝ VEK CISÁRSKEHO RÍMA

Pondelok 17. marec 2008 o 18:30 hod., Košice


Konala sa prednáška v spolupráci so Spoločnosťou Dante Alighieri o období piatich po sebe vládnucich významných cisároch v Rímskej ríši.

Zlatý vek Ríma je obdobie od roku 96 n.l., keď na trón nastúpil cisár Nerva. Po ňom nasledoval Traiánus, Hadriánus, Antónius Pius a zlaté obdobie bolo ukončené vládou kráľa filozofa menom Marcus Aurélius v roku 180 n.l. Týmto piatim cisárom sa podarilo prebudiť a uplatniť  tradičné rímske hodnoty bratstva a spravodlivosti a za ich vlády Rímska ríša dosialhla vrchol blahobytu ako aj naväčšiu rozlohu v jej dejinách.


Keďže Marcus Aurélius je patrí k predstaviteľom stoicizmu, 
prednáška pojednávali aj o základných charakteristikách tohto filozofického smeru 

Hore