Menu

VEĽKOLEPÁ ALEXANDRIA

Štvrtok 17. január 2008 o 18:30 hod., Košice


V priestoroch Novej Akropolis v Košiciach sa konala prednáška o starodávnom egyptskom meste Alexandria.

Mesto bolo založené na základe prorockého sna Alexandrom Veľkým potom, ako oslobodil celý Egypt od nadvlády Peržanov. Alexandria bola miestom posledného úsvitu egyptskej kultúry a tu sa zrodila i zanikla posledná dynastia egyptských faraonov - Ptolemaiovcov.


V Alexandrii sa nachádzala obrovská knižnica. Bola súčasťou komplexu prednáškových miestností, sál, laboratórií, chrámov a záhrad, ktorý niesol meno Museion. 
Tu sa stretátávali vedci, umelci, a filozofi, aby pod inšpiráciou Múz nachádzali pravdu a poznanie o Človeku, Prírode a celom Univerze.

Hore