Menu

ČAROVNÝ JAZYK ROZPRÁVOK

rozpravka
štvrtok 9. december 2010 o 18:30 hod., Košice


Konala sa prednáška venovaná symbolickému jazyku rozprávok a skrytému zmyslu klasickej rozpávky

Vstupné:
1,85 €, študenti a dôchodcovia 1,50 €

Miesto konania:
NOVÁ AKROPOLIS, Hlavná 37, 040 01 Košice


Bližšie informácie: 
mobil 0911 021 980, kosice@akropolis.sk

Hore