Menu

PRIEKOPNÍCI PSYCHOLÓGIE

Uskutočnil sa cyklus cyklus troch prednášok o živote a diele známych predstaviteľov psychológie.

Carl Gustav Jung CARL GUSTAV JUNG

štvrtok 22. júl 2010 o 18:30 hod.

Erich Fromm ERICH FROMM

štvrtok 29. júl 2010  o 18:30 hod.
Viktor E. Frankl VIKTOR E. FRANKL

štvrtok 5. august 2010  o 18:30 hod.

Miesto konania: NOVÁ AKROPOLIS, Hlavná 37, Košice


Bližšie informácie: mobil 0911 021 980, www.akropolis.sk, kosice@akropolis.sk

Hore