Menu

FILOZOFIA V PRAXI

Kurz porovnávacej filozofie a praktickej psychológie
Pondelok 11. február 2008 o 19:30 hod., Košice 


V Košiciach sa začal ďalší cyklus prednášok POROVNÁVACEJ filozofie Východu a Západu. Ďalšie prednášky tohto cyklu budú prebiehať od každý pondelok o 19:30 h.

Cyklus prednášok obsahuje 15 tém. Obsah cyklu nájdete tu

Miesto konania: NOVÁ AKROPOLIS, Hlavná 37, Košice

Prednáša Marika Mihálová
Bližšie informácie: kosice@akropolis.sk
Hore