Menu

FILOZOFIA V PRAXI

Kurz porovnávacej filozofie a praktickej psychológie
Pondelok 22. september 2008 o 18:00 hod., Košice alebo
Pondelok 29. september 2008 o 18:00 hod., Košice


Čo je to cnosť? Aký má v živote človeka význam?
Ako sa stať spravodlivým, odvážnym, ušľachtilým... ?
Čo znamená byť slobodný?

 

Tieto otázky ako i mnohé iné budú predmetom nášho skúmania počas Cyklu prednášok POROVNÁVACEJ filozofie Východu a Západu zameraného na hľadanie večných hodnôt.

Cyklus sa v 15-tich témach zaoberá odkazmi múdrosti z minulosti,  ich praktickým využitím v každodennom živote, ako aj spoznávaním a rozvojom seba samého.

Obsah cyklu nájdete tu

Miesto konania: NOVÁ AKROPOLIS, Hlavná 37, Košice

Bližšie informácie: kosice@akropolis.sk

Hore