Menu

PO STOPÁCH MÚDROSTI

Kurz porovnávacej filozofie a praktickej psychológie
Utorok 21. september 2010 o 18:00 hod., Košice alebo
Utorok 28. september 2010 o 18:00 hod., Košice


Prezentačné prednášky praktického kurzu filozofie a psychológie.

 

Kurz praktickej filozofie a psychológie ponúka 14 zaujímavých tém z klasického filozofického myslenia staroveku. Je kombináciou prednášok, filozofických dialógov a praktických cvičení pre rozvoj osobnosti. Prináša ucelený prehľad významných hodnotových a myšlienkových pokladov z celého sveta.


Témy prednášok
nájdete tu.

Témy na filozofické dialógy:
Na čo slúži etika a morálka? * Osud, alebo náhoda? * Poznanie, múdrosť a inteligencia. * Kam smeruje ľudská evolúcia? * Priateľstvo a solidarita. * Potrebujeme tradície? * Ideály a idealisti.* Kde sa skrýva šťastie? * Prekážky, problémy a výzvy. * Môže sa človek zmeniť? * Jazyk a život symbolov. * Úloha spoločnosti v ľudskom živote. * Sú mýty pravdivé? *Čo nás učí filozofia?

Psychológia pre rozvoj osobnosti:

* Vedomie * Pozornosť * Pamäť * Imaginácia * Inteligencia * Prekonávanie strachu * Rétorika – vyjadrenie myšlienky * Práca v skupine *


Celý 14-prednáškový kurz prebieha v ten istý deň a hodinu ako prezentačná prednáška. 

Cena kurzu: 23,- €,  študenti  a seniori 20,- €
Cena na 3 splátky: 3 x 8,- €,  študenti a seniori 3 x 7,- €
Na prezentačné prednášky je vstup voľný.

Miesto konania: NOVÁ AKROPOLIS, Hlavná 37, Košice

Bližšie informácie: mobil 0911 021 980, kosice@akropolis.sk
 
Hore