Menu

PO STOPÁCH MÚDROSTI

Kurz porovnávacej filozofie a praktickej psychológie
Utorok 26. januára 2010 o 18:00 hod, Bratislava


Prezentácia praktického kurzu  filozofie a psychológie.

Kurz praktickej filozofie a psychológie ponúka 14 zaujímavých tém z klasického filozofického myslenia staroveku. Je kombináciou prednášok, filozofických dialógov a praktických cvičení pre rozvoj osobnosti. Prináša ucelený prehľad významných hodnotových a myšlienkových pokladov z celého sveta.

Kurz začína prvou prednáškou 2.2.2010. Prednášky budú prebiehať raz do týždňa vždy v utorok o 18:00 h.

Témy prednášok nájdete tu.

Témy na filozofické dialógy:
Na čo slúži etika a morálka? * Osud, alebo náhoda? * Poznanie, múdrosť a inteligencia. * Kam smeruje ľudská evolúcia? * Priateľstvo a solidarita. * Potrebujeme tradície? * Ideály a idealisti.* Kde sa skrýva šťastie? * Prekážky, problémy a výzvy. * Môže sa človek zmeniť? * Jazyk a život symbolov. * Úloha spoločnosti v ľudskom živote. * Sú mýty pravdivé? *Čo nás učí filozofia?


Psychológia pre rozvoj osobnosti:
* Vedomie * Pozornosť * Pamäť * Imaginácia * Inteligencia * Prekonávanie strachu * Rétorika – vyjadrenie myšlienky * Práca v skupine *

Miesto konania:
Nová Akropolis, Mickiewiczova 18, Bratislava


Cena jednorazová : 36,- € (1084,54 Sk). Študenti, dôchodcovia 30,- € (903,78 Sk).
Cena splátková: 3 x 13,- € (3 x 391,64 Sk). Študenti, dôchodcovia 3 x 11,- € (3 x 331,39 Sk).
Na prezentáciu je vstup voľný.


Prihlášky a informácie na:
Nová Akropolis, Mickiewiczova 18
02/5443 4312 (18-21hod.)
0904/403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore