Menu

EMPATIA, SPOLUPRÁCA, SYNERGIA - workshop

Utorok 6. júna 2023 od 18:00 do 20:00, Bratislava
EMPATIA, SPOLUPRÁCA, SYNERGIA - workshop


Interaktívny workshop venovaný empatii a schopnosti vytvárať pri vzájomnej spolupráci synergický efekt

Workshop sa bude venovať témam:

  • Schopnosť empatie a jej rozvíjanie
  • Nástroje napomáhajúce vzájomnému pochopeniu a spoluprácu
  • Úlohy a cvičenia na rozvoj osobnosti

Pozývame vás na interaktívny workshop venovaný empatii a našej schopnosti vytvárať pri spolupráci s naším okolím tzv. synergický efekt.
Prostredníctvom úloh a cvičení si vyskúšame rozličné nástroje, ktoré napomáhajú vzájomnému pochopeniu a spolupráci medzi ľuďmi a zábavnou formou získame poznanie o našich silných a slabých stránkach v tejto oblasti.


Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou

Počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb.

Vstupné: 8 €, študenti, seniori 5 €. 

Prihláška na Workshop: EMPATIA, SPOLUPRÁCA, SYNERGIA

Predaj vstupeniek do 6.6.2023 do 17:30.
Ak máte záujem prihlásiť sa na prednášku, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 


Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava


Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore