Menu

Prednáška: LEONARDO – HOMO UNIVERSALIS

Štvrtok 18. mája 2023 o 18:00, Banská Bystrica
Prednáška: LEONARDO – HOMO UNIVERSALIS


Prednáška venovaná životu a dielu velikána renesancie Leonarda da Vinci.

Prednáška sa bude venovať témam :

  • život a dielo veľkého renesančného génia
  • vedecké objavy, ktoré predbehli svoju dobu
  • harmónia vedy, umenia a filozofie
  • sedem princípov poznania ako cesta rozvoja osobnosti v každej dobe

Leonardo da Vinci fascinuje ľudí už mnoho rokov, či v oblasti umenia, vedy alebo filozofie. Úcta a obdiv k jeho osobnosti sa plynutím času vôbec nezmenšuje, pretože jeho dielo a príklad života sú nadčasové a dotýkajú sa človeka v každej dobe. Leonardo predstavuje prototyp renesančných ideálov človeka – Homo Faber (človek tvorca) a Homo Universalis (všestranný človek).
Na prednáške sa spoločne prenesieme do obdobia renesancie, predstavíme si bližšie túto zaujímavú historickú epochu, jej ideály a tiež život a dielo Leonarda da Vinci, človeka, ktorý predbehol svoju dobu. Pozrieme sa nielen na jeho umeleckú tvorbu a vynálezy, ale porozprávame si aj o jeho siedmich princípoch poznania, ktoré môžu byť veľkou inšpiráciou aj v dnešnej dobe.


Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou

Počet účastníkov je obmedzený na 15 osôb.

Vstupné: dobrovoľný príspevok

Prihláška na Prednášku: LEONARDO – HOMO UNIVERSALIS

Predaj vstupeniek do štvrtka 18.5.2023 do 14:00.
Ak máte záujem prihlásiť sa na prednášku, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 


Miesto konania: Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica


Ďalšie informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica
www.akropolis.sk,
bb@akropolis.sk
0948 / 143 906

Hore