Menu

Zážitkový workshop: PREPOJ SA SO ZEMOU

Sobota 22. apríla 2023 od 14:00 do 17:00, Košice
Zážitkový workshop: PREPOJ SA SO ZEMOU


Zážitkový workshop „Prepoj sa so Zemou" je súčasťou „Týždňa pre Zem", ktorý je venovaný svetovému Dňu Zeme.
Počas workshopu sa spoločne pokúsime „započúvať" sa do prírody a jej reči a uvedomiť si, že všetci sme jej súčasťou. Do workshopu budú okrem sprievodného slova zaradené rôzne cvičenia, úlohy a možnosť zúčastniť sa spoločného kruhového tanca.


Čo vás na zážitkovom workshope čaká:

  • Rozprávanie o skrytých zákonoch platných v prírode i v človeku
  • Cvičenia na rozvoj imaginácie a zmyslového vnímania
  • Prednes básní venovaných Zemi a Prírode
  • Symbolizmus rôznych prírodných elementov
  • Záverečný spoločný tanec pre Zem

Neraz veľké osobnosti, veľké kultúry či filozofické smery, tak východné, ako i západné, súčasné či minulé, upriamujú pozornosť človeka na Prírodu a na Matku Zem – nielen, že sme ich súčasťou, ale vďaka nim sa zrodil a prúdi život v nás.
Ako sa vraví, príroda je veľká Učiteľka a Inšpirátorka a čím viac ju človek pozná a rozumie jej, tým viac si vie jej dary uvedomiť, vie k nej pociťovať úctu a obdivovať jej krásu. A nielen to, vedomé približovanie sa k prírode nám umožňuje sa s ňou prepojiť, zladiť, zharmonizovať, začať s ňou viac spolupracovať a žiť s ňou vo väčšom súzvuku. A koniec koncov nás to môže priviesť k poznaniu, že každý vzťah je obojstranný, že ani človek nie je len v pozícii prijímania, ale má veľa možností, ako môže Zemi a Prírode dávať.
Na tomto workshope sa pokúsime Zemi a Prírode trošku viac porozumieť, nazrieť pod závoj ich tajomstiev, precítiť to, že sme ich súčasťou a zároveň sa porozprávame o tom, čo všetko môžeme, my ľudia, Zemi a Prírode dávať. Na záver im symbolicky prinesieme dar prostredníctvom jednoduchého kruhového tanca.
Podujatie sa otvorí stretnutím v priestoroch našej organizácie a následne, v prípade priaznivého počasia, sa spoločne presunieme do Mestského parku. Preto vás prosíme vziať si so sebou deku.


Dĺžka trvania seminára je 3 hodiny.


Počet účastníkov nie je obmedzený.


Vstupné: dobrovoľný príspevok

Prihláška na Zážitkový workshop – PREPOJ SA SO ZEMOU

Prihlasovanie do piatku 21.04.2023 vrátane. 
Ak máte záujem prihlásiť sa na workshop, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 Miesto konania: Stretnutie o 14:00 v priestoroch organizácie Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice. Potom, za priaznivého počasia, spoločný presun do Mestského parku..


Informácie na:
Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice
Mobil: 0911 021 980
email: kosice@akropolis.sk

Hore