Menu

Workshop: Ako spraviť svoj deň ekologickejším

Streda 26. apríla 2023 od 18:00 do 20:00, Bratislava
Workshop: Ako spraviť svoj deň ekologickejším


Workshop je súčasťou „Týždňa pre Zem", ktorý je venovaný svetovému Dňu Zeme.

Workshop bude zameraný na nasledovné témy:

  • Žiť ekologicky = ekologicky myslieť a konať
  • Ekológia v každodenných maličkostiach a rozhodnutiach
  • Od rána až do noci - tipy a rady v konkrétnych situáciách

Spoločne sa zamyslíme nad tým, ako môže každý z nás prispieť k lepšiemu zdraviu našej planéty. Tajomstvo úspechu spočíva v našich malých každodenných rozhodnutiach, a preto sa pozrieme na to, ako konkrétne môžeme urobiť svoj deň aspoň o kúsok ekologickejším.
Od ranného vstávania až po nočný odpočinok máme príležitosť zmeniť niektoré naše návyky a nahradiť ich inými, ktoré priaznivo ovplyvnia naše životné prostredie a život v ňom.
Čo môžem urobiť inak? Čo by som mohol zmeniť, aby som bol šetrnejší k našej planéte a rozumnejšie využíval jej prirodzené bohatstvo? Čo môžem urobiť pre to, aby som naprával škody, ktoré sme spôsobili našej prírode?... spoločne budeme hľadať odpovede na tieto otázky.


Dĺžka trvania: 2 hodiny

Počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb.

Vstupné: dobrovoľný príspevok 

Prihláška na WORKSHOP: Ako spraviť svoj deň ekologickejším

Prihlasovanie do utorka 25.4.2023 vrátane.
Ak máte záujem prihlásiť sa na workshop, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 


Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava


Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore