Menu

PREPOJ SA SO ZEMOU - zážitkový workshop

Sobota 22. apríla 2023 od 14:00 do 17:00, Bratislava
PREPOJ SA SO ZEMOU - zážitkový workshop

Prihlasovanie na podujatie bolo uzavreté. 

Zážitkový workshop „Prepoj sa so Zemou" je súčasťou „Týždňa pre Zem", ktorý je venovaný svetovému Dňu Zeme.
Počas workshopu sa spoločne pokúsime „započúvať" sa do prírody a jej reči a uvedomiť si, že všetci sme jej súčasťou. Do workshopu budú okrem sprievodného slova zaradené rôzne cvičenia, úlohy a možnosť zúčastniť sa spoločného kruhového tanca.

Čo vás na zážitkovom workshope čaká:

  • Rozprávanie o skrytých zákonoch platných v prírode i v človeku
  • Cvičenia na rozvoj imaginácie a zmyslového vnímania
  • Prednes básní venovaných Zemi a Prírode
  • Symbolizmus rôznych prírodných elementov
  • Záverečný spoločný tanec pre Zem

Neraz veľké osobnosti, veľké kultúry či filozofické smery, tak východné, ako i západné, súčasné či minulé, upriamujú pozornosť človeka na Prírodu a na Matku Zem – nielen, že sme ich súčasťou, ale vďaka nim sa zrodil a prúdi život v nás.
Ako sa vraví, príroda je veľká Učiteľka a Inšpirátorka a čím viac ju človek pozná a rozumie jej, tým viac si vie jej dary uvedomiť, vie k nej pociťovať úctu a obdivovať jej krásu. A nielen to, vedomé približovanie sa k prírode nám umožňuje sa s ňou prepojiť, zladiť, zharmonizovať, začať s ňou viac spolupracovať a žiť s ňou vo väčšom súzvuku. A koniec koncov nás to môže priviesť k poznaniu, že každý vzťah je obojstranný, že ani človek nie je len v pozícii prijímania, ale má veľa možností, ako môže Zemi a Prírode dávať.
Na tomto workshope sa pokúsime Zemi a Prírode trošku viac porozumieť, nazrieť pod závoj ich tajomstiev, precítiť to, že sme ich súčasťou a zároveň sa porozprávame o tom, čo všetko môžeme, my ľudia, Zemi a Prírode dávať. Na záver im symbolicky prinesieme dar prostredníctvom jednoduchého kruhového tanca.


Podujatie sa uskutoční pri jazere Kuchajda. Stretnutie o 14:00 pri vstupe od OC Vivo. V prípade nepriaznivého počasia máme pripravený alternatívny priestor a budeme Vás včas kontaktovať a informovať. Prosíme Vás vziať si so sebou deku.


Dĺžka trvania: 3 hodiny

Počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb.

Vstupné: dobrovoľný príspevok. 

Prihlasovanie na podujatie bolo uzavreté.

 


Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore