Menu

SILY V NAŠEJ PSYCHIKE – Sila vôle, sila imaginácie, sila ilúzií - zážitkový seminár

Sobota 4. marca 2023 od 15:00 do 19:00, Košice
SILY V NAŠEJ PSYCHIKE – Sila vôle, sila imaginácie, sila ilúzií - zážitkový seminár


Naša psychika je plná rozmanitých nástrojov, ktorých rozvoj výrazne vplýva na naše myslenie, emocionálne prežívanie a následne na našu reč, rozhodovanie sa až po samotné konanie, vzťahy a náš život ako taký. Prostredníctvom rozmanitých cvičení doplnených o poznatky z oblasti psychológie a filozofie sa v toto marcové sobotné popoludnie zameriame, okrem iného, na nástroje vôle a imaginácie a tiež sa pozrieme na tému ilúzie a jej pascí.


Čo vás na zážitkovom seminári čaká:

  • Filozofický pohľad na svet psychiky, jej potenciály a jej rozvoj
  • Svet reálny, svet imaginárny a svet iluzórny
  • Nebezpečenstvo sebaklamu a manipulácie
  • Odlišné stupne a sila vôle – ako vôľu posilniť
  • Imaginácia ako vôľou riadená predstavivosť
  • Praktické rady filozofov a psychológov pre rozvoj psychiky
  • Cvičenia a úlohy

Je všetko, čo zažívame, naozaj reálne? Kde je hranica medzi skutočnosťou a ilúziou? Čo môžeme urobiť pre to, aby sme rozpoznali skutočnosť od ilúzie? Aké faktory môžu vplývať na naše podvedomie a meniť naše vedomé rozhodnutia? Kam až siahajú možnosti našej vôle a ako sa naučiť ju lepšie uplatňovať? Aký je rozdiel medzi fantazírovaním a imagináciou?
Tieto a aj mnohé iné otázky budú predmetom zážitkového seminára, počas ktorého sa pozrieme na vôľu ako na nevyhnutnú pomocníčku aj pre vnútornú prácu, vnútorný rast, prekonávanie životných prekážok a výziev, odstraňovanie našich slabostí a rozvíjanie našich potenciálov. Zároveň sa pozrieme na to, ako nám pestovanie imaginácie pomáha v tom „mať predstavu" o sebe samom a o smerovaní svojho života. Zároveň sa pozrieme na to, čo človeku pomáha udržať bdelé a pozorné vedomie a úspešne preplávať nástrahami ilúzií. A to všetko prostredníctvom hravých cvičení a úloh doplnených o rozhovory a zamyslenia sa.


Dĺžka trvania seminára je 4 hodiny s dvoma prestávkami.


Počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.


Vstupné: 20 €, študenti a seniori 15 €

Prihláška na Seminár – SILY V NAŠEJ PSYCHIKE - sila vôle, sila imaginácie, sila ilúzií - zážitkový seminár

Predaj vstupeniek do piatka 3.3.2023 vrátane. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady
Ak máte záujem prihlásiť sa na seminár, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 Miesto konania: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice.


Informácie na:
Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice
Mobil: 0911 021 980
email: kosice@akropolis.sk

Hore