Menu

EMPATIA, SPOLUPRÁCA, SYNERGIA - workshop

Štvrtok 26. januára 2023 od 18:00 do 20:00, Košice
WORKSHOP: EMPATIA, SPOLUPRÁCA, SYNERGIA


Pozývame vás na interaktívny workshop venovaný empatii a našej schopnosti vytvárať pri spolupráci s naším okolím tzv. synergický efekt.

Prostredníctvom úloh a cvičení si vyskúšame rozličné nástroje, ktoré napomáhajú vzájomnému pochopeniu a spolupráci medzi ľuďmi a zábavnou formou získame poznanie o našich silných a slabých stránkach v tejto oblasti.

„Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom." Antoine De Saint-Exupéry


Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou

Počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

Vstupné: 10 €, študenti a seniori 7 €

Prihláška na Workshop: Empatia, spolupráca, synergia

Predaj vstupeniek do 25.1.2023 vrátane. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.
Ak máte záujem prihlásiť sa na workshop, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 


Miesto konania: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice


Ďalšie informácie:
mobil 0911 021 980,
www.akropolis.sk,
kosice@akropolis.sk

Hore