Menu

SPOZNAJ LEPŠIE SEBA SAMÉHO – 1. prednáška s cvičeniami z cyklu „Odvaha žiť vlastné ja“

Utorok 13. septembra 2022 od 18:00 h do 20:00 h, Košice
SPOZNAJ LEPŠIE SEBA SAMÉHO – 1. prednáška s cvičeniami z cyklu „Odvaha žiť vlastné ja“


Praktický cyklus prednášok „Odvaha žiť vlastné ja" nás prevedie troma témami, vďaka ktorým lepšie spoznáme naše silné a slabé stránky, naše vyššie a nižšie ja a ponúkne nám nástroje, ako podporiť to lepšie a silnejšie v nás, ako sa stať každodenným hrdinom svojho života. Cyklus je inšpirovaný troma knihami súčasnej filozofky a spisovateľky Delie Steinberg Guzmán.


Prvá prednáška s cvičeniami „Spoznaj lepšie seba samého" sa bude venovať témam:

  • Sebapoznanie a sebavýchova ako súčasť rastu
  • Čo znamená byť sám sebou?
  • Vyššie a nižšie ja v nás
  • Naše ohraničenia a naše možnosti

Citát:
„Sila, ktorá nás zaujíma, sa neobmedzuje na fyzické telo. Je to iná, oveľa širšia sila, ktorá nám umožňuje používať naše city a myšlienky spôsobom užitočným a účinným, tak pre nás, ako aj pre ostatných. Je to sila vnútorného stĺpu, ktorý podopiera celú stavbu človeka." Delia Steinberg Guzmán


„Nikto neosvetlí naše tiene, pokiaľ tak neurobíme my sami. Naučme sa neočakávať riešenia, ktoré sú zvonka." Delia Steinberg Gzumán


Cyklus je možné absolvovať v celku, teda všetky tri prednášky s cvičeniami, alebo si môžete vybrať len niektoré z nich.


Trvanie jednej prednášky s cvičeniami: 2 hodiny s krátkou prestávkou.


Počet účastníkov je obmedzený na 12 osôb.


Vstupné:
Celý cyklus: 17 €, študenti a dôchodcovia 11 €
Jedna prednáška s cvičeniami: 6 €, študenti a dôchodcovia 4 €


Predaj vstupeniek na celý cyklus alebo len na prvú prednášku je možný do pondelka 12.9.2022 vrátane. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.

KÚPIŤ LÍSTOK


Miesto konania
: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice.


Bližšie informácie na:
Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice
Mobil: 0911 021 980, 0918 029 413
email: kosice@akropolis.sk

Hore