Menu

WORKSHOP: EMPATIA, SPOLUPRÁCA, SYNERGIA

Streda 19. októbra 2022 o 18:00, Banská Bystrica
WORKSHOP: EMPATIA, SPOLUPRÁCA, SYNERGIA


Pozývame vás na interaktívny workshop venovaný empatii a našej schopnosti vytvárať pri spolupráci s naším okolím tzv. synergický efekt.

Prostredníctvom úloh a cvičení si vyskúšame rozličné nástroje, ktoré napomáhajú vzájomnému pochopeniu a spolupráci medzi ľuďmi a zábavnou formou získame poznanie o našich silných a slabých stránkach v tejto oblasti.

„Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom." Antoine De Saint-Exupéry


Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou

Počet účastníkov je obmedzený na 12 osôb.

Vstupné: 6 €, študenti a seniori 4 €

Prihláška na WORKSHOP: EMPATIA, SPOLUPRÁCA, SYNERGIA

Predaj vstupeniek do stredy 19.10.2022 do 14:00.
Ak máte záujem prihlásiť sa na worksop, vyplňte prosím objednávku a odošlite ju zeleným tlačidlom:

 


Miesto konania: Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica


Ďalšie informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica
www.akropolis.sk,
bb@akropolis.sk
0948 / 143 906

Hore