Menu

ALBERT EINSTEIN, INTELIGENCIA A GENIALITA - prednáška

Štvrtok 16. júna 2022 o 18:00 h, Košice
ALBERT EINSTEIN, INTELIGENCIA A GENIALITA - prednáška


Prednáška sa bude venovať témam:

  • Život, osobnosť a dielo Alberta Einsteina
  • Inteligencia a genialita - ich ponímanie a miesto v našom živote
  • Ako rozvíjať svoju inteligenciu?
  • Dá sa genialite naučiť? Môže sa stať géniom každý?

Pozývame vás spoločne nahliadnuť do života a diela Alberta Einsteina nielen ako svetoznámeho vedca, ktorý je dodnes pre mnohých synonymom inteligencie a geniality, ale aj ako človeka - inšpiratívnu osobnosť. Popritom sa bližšie pozrieme aj na inteligenciu a genialitu - ako ich vnímame dnes a ako ich vnímali klasické učenia, aké je ich miesto a úloha v našom živote, a pouvažujeme nad tým, ako rozvíjať inteligenciu, či sa dá genialite naučiť a či sa géniom môže stať každý človek. A pridáme aj zopár praktických rád a cvičení.
Lebo Albert Einstein hovoril nielen o vedeckých teóriách, ale aj napr.:

"Život je ako jazda na bicykli: ak chceš udržať rovnováhu, musíš byť v pohybe."

Vstupné: 5 €, študenti a seniori 3 €

Miesto konania: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice.


Informácie na:
Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice
Mobil: 0911 021 980, 0918 029 413
email: kosice@akropolis.sk

Hore