Menu

ZOZNÁMTE SA S KONFUCIOM – online prednáška

Pondelok 17.1.2022 o 18:00 h ZOZNÁMTE SA S KONFUCIOM – online prednáška


Prednáška sa bude venovať témam:

  • Praktické učenie Konfucia pre dnešného človeka a dnešnú spoločnosť.
  • Ako dosiahnuť ľudskú ušľachtilosť, ako nechať vyhrať to vyššie v človeku.
  • Cesta k harmonickej spoločnosti.
  • Význam slávností a rituálov v ľudskom živote.
  • Čítanie z Konfuciových textov
O Konfuciovi sa vraví, že bol učiteľom 10 000 generácií... totiž jeho učenie upriamené na jednotlivca aj na spoločnosť je tak nadčasové, že sa ním mali možnosť inšpirovať generácie počas celých dvoch tisícročí.
My spolu nahliadneme trošku do jeho života, ale hlavne sa upriamime na jeho učenie určené pre každodenný život, v ktorom vysvetľuje, že v každom z nás sa nachádza nižšie aj vyššie ja. Obe sú nám prirodzené, no sú kvalitatívne odlišné. Obe majú svoj prejav s tým, že prejavy toho nižšieho ja sú viac inštinktívne a prejavy toho vyššieho viac odzrkadľujú vznešenosť ľudskej duše. Obe majú následne vplyv na náš život a aj na naše medziľudské vzťahy a je na nás rozhodnúť sa, ktorému z nich vytvoríme väčší priestor.
Významnú časť Konfuciovej náuky tvorí aj jeho hľadanie, ako by sme sa vedeli ako spoločnosť nasmerovať k harmonickejšiemu a teda aj obohacujúcejšiemu spolužitiu. Zaoberá sa hodnotami, ktoré nám v tom pomáhajú, radí, aký spoločenský systém je najefektívnejší a v tomto smere nachádzame v jeho učení viaceré podobnosti tak s Platónom ako aj učením dávneho Egypta.
Pozastavíme sa aj pri rozprávaní Konfucia o tom, aké dôležité je pre vnútorný rast človeka to, aby sa nielen učil žiť a rozvíjať v behu každodenných povinností, ale aby sa vedel v pravidelných intervaloch pozastaviť a prostredníctvom sakrálnych momentov doprial vlastnej duši sa nadýchnuť a načerpať inšpiráciu.
 
„Ušľachtilý človek musí mať na pamäti tieto veci:
Ak sa na niečo díva, aby to videl čo najjasnejšie.
Ak niečo počúva, aby to počul čo najzreteľnejšie.
Čo sa týka výrazu tváre, aby vyzeral čo najláskavejšie.
Čo sa týka spôsobu správania, aby sa správal čo najuváženejšie.
Vo vyjadrovaní musí byť čo najdôveryhodnejší
A v konaní čo najzodpovednejší."
 

Cena prednášky: 5 €

Predaj vstupeniek bude do pondelka 17.1.2022 do 17:30 cez sieť Inviton: ZOZNÁMTE SA S KONFUCIOM.

KÚPIŤ LÍSTOK


Prednáška sa uskutoční on-line prostredníctvom aplikácie
ZOOM.


Jednoduché návody na inštaláciu a použitie aplikácie Zoom nájdete tu a použitie aplikácie si môžete vyskúšať vopred.
Pre pripojenie sa na prednášku je potrebné: pripojenie na internet, web kamera a reproduktory/slúchadlá.


Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore