Menu

5.11.2021 Čo sa skrýva v umení - 1. prednáška z online cyklu

5.11.2021 Čo sa skrýva v umení - 1. prednáška z online cyklu Svetový deň filozofie si tento rok pripomína Nová Akropolis na Slovensku cyklom prednášok "Čo sa skrýva v umení". Pojem umenie môžeme vnímať ako odhaľovanie krásy, jednej zo štyroch najvyšších ideí podľa Platóna.
Umelcom je ten, kto dokáže zachytiť ideu krásy a preniesť ju k ostatným ľuďom.
Skutočné umelecké dielo prenáša ideu krásy v súlade s ideami dobra, pravdy a spravodlivosti.
Každý z nás tvorí najmenej jedno dielo - svoj život. Buďme teda umelcami tvoriacimi hodnotné diela.
Hore