Menu

4.8.2021 Workshop Prvej pomoci, Bratislava

4.8.2021 Workshop Prvej pomoci, Bratislava Jednou z najužitočnejších zručností každého človeka je schopnosť niekomu pomôcť pri vážnom zdravotnom stave či priamo pri ohrození života.
4.8.2021 Workshop Prvej pomoci, Bratislava
Z tohto dôvodu sa aj my, členovia Novej Akropolis stretávame, aby sme si osvojili základné postupy pri život ohrozujúcich situáciách. Na poslednom workshope sme sa sústredili na podanie prvej pomoci a resuscitáciu.
 
4.8.2021 Workshop Prvej pomoci, Bratislava
 
 

 

 

Hore