Menu

16.9.2021 Kde je vôľa, tam je cesta

16.9.2021 Kde je vôľa, tam je cesta Podľa filozofa Epiktéta je najdôležitejším elementom v človeku vôľa, a preto bola septembrová online prednáška Novej Akropolis zameraná práve na túto tému.
Vôľa je základná sila, vďaka ktorej nielen žijeme, ale aj dosahujeme ciele, ktoré sme si stanovili. Vieme, že človek nemá vždy vôľu dostatočne pevnú, a tak sme počúvali o tom, čo nám v jej rozvíjaní pomáha i čo nám bráni.
Zúčastnení poslucháči mali možnosť sa dozvedieť užitočné informácie o používaní „dobrej" vôle, ktorá je spojená s tým najvyšším a najušľachtilejším, čo je človek schopný vykonať.
Posilnime vôľu, náš vnútorný motor, aby sme dokázali dosiahnuť vytýčené ciele. Pomôže nám byť pevnejšími, odolnejšími voči vonkajším vplyvom a slobodnejšími.
Hore