Menu

PSYCHOLÓGIA MÝTOV A ROZPRÁVOK – cyklus online prednášok

Piatok 8., 15. a 22. októbra 2021 o 18:00 h PSYCHOLÓGIA MÝTOV A ROZPRÁVOK – cyklus online prednášok


Cyklus troch na seba nadväzujúcich prednášok o význame mýtov a rozprávok pre ľudskú psychiku. Jednotlivé prednášky cyklu budú prebiehať počas troch piatkových večerov:


1. prednáška 8.10.2021

  • Čo je rozprávka a čo mýtus.
  • Symbolický jazyk v rozprávkach a mýtoch.
  • Význam symbolov pre každodenný život.

2. prednáška 15.10.2021

  • Typy mýtov a ich posolstvo.
  • Hrdinské mýty ako cesta ľudského vývoja.
  • Stručná analýza niektorých mýtov.

3. prednáška 22.102021

  • Rozprávka ako príprava na život.
  • Základné typy postáv v rozprávkach.
  • Archetypálne symboly.
  • Stručná analýza niektorých rozprávok.

Rozprávky a mýty sprevádzajú naše kroky od detstva až po dospelosť a niektorých aj po celý život. A iní ich nechajú za sebou, len čo vyrastú z detských topánok, ako nereálne výmysly nepatriace do života logicky uvažujúceho dospelého človeka. Aká je však pravda? Sú rozprávky a mýty len príbehy pre zábavu detí a mládeže alebo majú aj iný, hlbší význam?
Nachádzame ich vo všetkých dobách a kultúrach sveta a mnohé sú si veľmi podobné. Prečo je to tak? Podľa niektorých odborníkov modernej doby, ale aj klasických filozofov minulosti, ako je napríklad Platón, boli rozprávky aj mýty veľkým pomocníkom pri psychickom a duchovnom vývoji človeka tak v jeho detskom veku, ako aj v dospelosti. Majú v sebe poznatky a hodnoty, ktoré sú nadčasové a stále platné, a preto sa v rámci tradícií prenášali mnohými generáciami a stali sa duchovným dedičstvom ľudstva. Spoločne sa pozrieme na tieto formy ľudskej tradície a pokúsime sa poodhaliť ich hlbší zmysel skrytý za symbolmi a alegóriami.


Cena celého cyklu: 30 €


Predaj vstupeniek do utorka 5.10.2021 (vrátane) cez sieť Inviton: PSYCHOLÓGIA MÝTOV A ROZPRÁVOK 

KÚPIŤ LÍSTOK


Prednášky sa uskutočnia on-line prostredníctvom aplikácie ZOOM.


Jednoduché návody na inštaláciu a použitie aplikácie Zoom nájdete tu a použitie aplikácie si môžete vyskúšať vopred.
Pre pripojenie sa na prednášku je potrebné: pripojenie na internet, web kamera a reproduktory/slúchadlá.


Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore