Menu

LUDWIG VAN BEETHOVEN – on-line prednáška s ukážkami z diela

Štvrtok 25.3.2021 od 18:00 do 19:30 h LUDWIG VAN BEETHOVEN


Upozornenie: Z dôvodu náhleho ochorenia prednášajúceho sa termín podujatia posúva o dva týždne, z pôvodného 11.3.2021 na nový termín 25.3.2021 o 18:00.

Večer o veľkom skladateľovi viedenského hudobného sveta, ktorý svojou hudbou vytvára most od hudobného klasicizmu k romantizmu a minulý rok sme si pripomenuli 250. výročie od jeho narodenia. Večer bude spojený s hudobnými ukážkami z diela skladateľa.

Prednáška sa bude venovať týmto témam:

  • Nazrieme do života a diela skladateľa
  • Skladateľov heroický prístup k životu
  • O tom, ako sa z bolesti rodí krása a večnosť.
Beethoven je autor symfónií, klavírnych koncertov, husľového koncertu, opery a iných diel. Pripisuje sa mu okolo 700 skladieb.
Väčšinu života prežil vo Viedni, ale pochádza z nemeckého Bonnu.
Počas jeho života bola jeho hudba vyhľadávaná a cenená, o čom svedčí aj fakt, že na jeho pohrebe sa zúčastnili desaťtisíce ľudí, a v ten deň bol vyhlásený štátny smútok, pretože zomrel Skladateľ s veľkým „S".
Celý život pána Beethovena bol plný výziev a neľahkých prekážok. Detstvo prežil s násilným a opitým otcom, ktorý chcel na jeho talente zarobiť. Trpel mnohými chorobami, ktoré ho sprevádzali celý život a boli bolestivé. Už na sklonku tridsiatky sa začali prejavovať jeho problémy so sluchom, až nakoniec úplne ohluchol. No jeho skvosty, vrcholné diela jeho života, skomponoval až po strate fyzického sluchu. Zjavne si jeho duša zachovala iný typ sluchu a naďalej sa vedel ponárať do hudby a tónov.
 

Vstupné: 5 €.


Predaj vstupeniek do stredy 24.3.2021 (vrátane) cez sieť Inviton: Ludwig van Beethoven - Predpredaj

KÚPIŤ LÍSTOK


Prednáška sa uskutoční on-line prostredníctvom aplikácie ZOOM.
Jednoduché návody na inštaláciu a použitie aplikcie Zoom nájdete tu a použitie aplikácie si môžete vyskúšať vopred.
Pre pripojenie sa na prednášku je potrebné: pripojenie na internet, web kamera a reproduktory/slúchadlá.


Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore