Menu

C.G.JUNG – PSYCHOLÓGIA S DUŠOU – cyklus online prednášok

Utorok 9., 16. a 23. februára 2021 o 18:00 h C.G.JUNG – PSYCHOLÓGIA S DUŠOU


Cyklus troch na seba nadväzujúcich prednášok o živote a diele C.G.Junga. Jednotlivé prednášky cyklu budú prebiehať počas troch utorkových večerov:


1. prednáška 9.2.2021

 • Život a dielo C. G. Junga
 • Základné pojmy jungovskej psychológie – vedomie a nevedomie.
 • 4 základné nástroje vedomia – myslenie, cítenie, vnímanie, intuícia.
 • Typológia osobnosti podľa C. G. Junga.

2. prednáška 16.2.2021

 • Osobné a kolektívne nevedomie. Štruktúra nevedomia. Archetypy ako základné „orgány" nevedomého sveta.
 • Význam snov, sny ako reč duše.
 • Cesta individuácie, cesta k sebe samému.
 • Pojmy osobnosť, persona, Bytostné ja.
 • Človek a jeho tieň, práca so svetlými a tienistými stránkami našej psychiky.

3. prednáška 23.2.2021

 • Základné princípy psychiky muža a ženy.
 • Pojmy Animus a Anima.
 • Typológia osobnosti vo svetle mužských a ženských archetypov.

Carl Gustav Jung, švajčiarsky psychiater, analytický psychológ, psychoterapeut, vedec a filozof bol jednou z najvýznamnejších osobností 20. storočia. Spája sa s ním pojem „analytická psychológia", ktorá znamenala prevrat v náuke o ľudskej psychike. Jeho meno je známe nie len v oblasti psychiatrie a psychológie, ale vzhľadom na jeho komplexné zameranie preniklo do mnohých iných oblastí. Uviedol štúdium psychiky do súvislosti s filozofiou, mytológiou, náboženstvom, teológiou, históriou, biológiou a fyzikou. Jeho dielo je návodom na to, čo môžeme v živote uskutočniť, aby náš psychický stav bol harmonický, vedeli sme úspešne prejsť jednotlivými životnými etapami, vysporiadať sa s problémami a nájsť hlboký zmysel nášho života.


Cena celého cyklu: 30 €


Na cyklus je potrebné sa prihlásiť do štvrtka 4.2.2021 (vrátane). 
Po prihlásení Vám zašleme inštrukcie k platbe. Vaša prihláška je platná pripísaním platby na náš účet.


Prednášky sa uskutočnia online prostredníctvom aplikácie zoom.

Jednoduché návody na inštaláciu a použitie aplikcie Zoom nájdete tu a použitie aplikácie si môžete vyskúšať vopred.
Pre pripojenie sa na prednášky je potrebné: pripojenie na internet, web kamera a reproduktory/slúchadlá.


Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

 

Hore