Menu

ZOZNÁMTE SA S GIORDANOM BRUNOM

Štvrtok 18. februára 2021 o 18:00 h Večer na tému Giordano Bruno


Pozývame Vás na večer venovaný významnému renesančnému filozofovi Giordanovi Brunovi, ktorý „predstihol svoju dobu" a jeho odkaz pretrváva dodnes ako výzva k hlbšiemu porozumeniu životu a jeho zákonitostiam.

Podujatie sa bude venovať týmto témam:

  • Život a dielo Giordana Bruna
  • Učenie o vesmíre, prírode a človeku
  • Vnútorná sila a hrdinský postoj k prekážkam

Filozof, astronóm a renesančný mysliteľ Giordano Bruno patrí k osobnostiam, ktoré zanechali v dejinách nezmazateľnú stopu a svojím životom aj dielom je príkladom múdrosti, vnútornej sily a odhodlania. Napriek jeho pohnutému životnému osudu plnému ťažkých prekážok sa dokázal zapísať do sŕdc mnohých svojich súčasníkov a osloviť svojím dielom celé generácie.

„Nad všetkými vecami je pravda. Lebo ona je jednotou, ktorá všetko ovláda, a najvyšším dobrom, ktoré má prednosť pred všetkými vecami."

„Kvapka vydlabáva kameň nepadajúc dvakrát, ale často. Tak aj človek sa nestáva múdrym čítajúc dvakrát, ale často."

„Veda slúži k poznaniu samého seba a vlastnej úlohy v priestore a čase. Ak porozumieme zákonom, ktoré riadia prírodu, pochopíme aj to, čo riadi nás, a naopak."


Prednáška je zdarma.

Prednáška sa uskutoční on-line prostredníctvom aplikácie ZOOM.
Jednoduché návody na inštaláciu a použitie aplikcie Zoom nájdete tu a použitie aplikácie si môžete vyskúšať vopred.
Pre pripojenie sa na prednášku je potrebné: pripojenie na internet, web kamera a reproduktory/slúchadlá.

Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore