Menu

13.8.2019 Pozorovanie hviezd s deťmi z Centra pre deti a rodinu, Košice

13.8.2019 Pozorovanie hviezd s deťmi z Centra pre deti a rodinu, Košice Obdobie vrcholenia aktivity meteorického roja Perzeíd už niekoľko rokov využívame ako príležitosť zahľadieť sa pozornejšie na hviezdnu oblohu, hľadať a poznávať známe aj menej známe súhvezdia aj mytologické príbehy s nimi spojené.
13.8.2019 Pozorovanie hviezd s deťmi z Centra pre deti a rodinu, Košice
Tohto roku sme k tomu prizvali aj deti z Centra pre deti a rodinu z obce Valalíky, ktoré "nočná" vychádzka a exkurzia veľmi zaujala.
13.8.2019 Pozorovanie hviezd s deťmi z Centra pre deti a rodinu, Košice Vzhľadom na nepriaznivé počasie sme deťom aspoň digitálnou projekciou v priestoroch Novej Akropolis ukázali nielen súhvezdia našej oblohy, ale aj mnohé ďalšie. Niektoré mytologické postavy a príbehy už poznali, ale v súvislosti so súhvezdiami to bolo niečo nové. 
13.8.2019 Pozorovanie hviezd s deťmi z Centra pre deti a rodinu, Košice Cestou späť sme sa spoločne prešli nočnou Hlavnou ulicou Košíc, čo pre viacerých bolo vôbec prvýkrát - a nádherný mesačný spln predierajúci sa oblakmi bol vítaný bonus. 
13.8.2019 Pozorovanie hviezd s deťmi z Centra pre deti a rodinu, Košice
Zopár hviezdičiek sa nám predsa len cestou späť podarilo zazrieť, aj s ďalším bonusom – bleskami na nočnej oblohe na horizonte. Deti sme odprevadili až do ich domčeka, kde sme si s nimi ešte chvíľu posedeli a porozprávali. A potom už len srdečná rozlúčka, plná ďakovných objatí a – ako vždy – ich viac či menej nahlas vyslovenými prosbami: „Príďte znovu! A čím skôr...".
Hore