Menu

Večer na tému SILA ILÚZIÍ

Streda 11. decembra 2019 o 18:00 h, Košice
Večer na tému SILA ILÚZIÍ


NOVÁ AKROPOLIS, medzinárodná organizácia, vás pozýva na večer, ktorý bude spojením rozprávania, cvičení, divadelných scénok a čítania citátov mudrcov a osobností z rôznych oblastí spoločnosti a histórie:

Rozprávanie s diskusiou bude zamerané na témy:
  • Filozofické poňatia skutočnosti a ilúzie
  • Vnútorné a vonkajšie ilúzie
  • Nebezpečenstvo manipulácie
  • Ako cibriť úsudok a prekonať sebaklam

Je všetko, čo zažívame, naozaj reálne? Kde je hranica medzi skutočnosťou a ilúziou? Aké faktory môžu vplývať na naše podvedomie a meniť naše vedomé rozhodnutia? Problém ilúzie je prastarou filozofickou otázkou, s ktorou sa stretávame v textoch a príbehoch mnohých kultúr. Klasické rozprávky sú plné situácií, kedy hrdina podľahne ilúzii, nechá sa ňou viesť a zíde zo svojej cesty. Čo môžeme urobiť pre to, aby sme rozpoznali skutočnosť od ilúzie? Ako sa brániť manipuláciám a zámernému ovplyvňovaniu nášho úsudku? Večer na tému „Sila ilúzií" nás oboznámi s touto problematikou a spoločne budeme hľadať nástroje, ktoré človeku pomáhajú udržať bdelé a pozorné vedomie a úspešne preplávať nástrahami ilúzií.

Vstupné: 3 €, študenti a seniori 2 €.

Miesto konania: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice


Bližšie informácie:
mobil 0911 021 980,
www.akropolis.sk,
kosice@akropolis.sk

Hore