Menu

Shakespeare: Praktické úvahy (Bosna a Hercegovina)

Nová Akropolis usporiadala prednášku s interaktívnymi ukážkami zo Shakespearových diel, hudobným sprievodom a diskusiou o Renesancii.
Ďalšími zaujímavými a praktickými témami boli diskusie o tom, ako nás Shakespeare inšpiruje, aby sme si uvedomili, že rovnako, ako jeho postavy, aj my si môžeme vybrať, akými ľuďmi chceme v našom živote byť.
Hore