Menu

2.2.2019 Seminár „Otázka života a smrti podľa Elizabeth Kübler-Ross“, Bratislava

2.2.2019 Seminár „Otázka života a smrti podľa Elizabeth Kübler-Ross“, Bratislava Nová Akropolis v Bratislave pripravila v sobotu, 2.februára 2019, seminár venovaný celoživotnej práci a výskumu významnej americko-švajčiarskej lekárky pod názvom Otázka života a smrti podľa Elizabeth Kübler-Ross.
2.2.2019 Seminár „Otázka života a smrti podľa Elizabeth Kübler-Ross“, Bratislava
Zoznámili sme sa s jej životným príbehom a s jej prácou s pacientmi, ktorých sprevádzala počas záverečnej etapy ich života. Definovala päť fáz vyrovnania sa so smútkom či náročnými udalosťami: popieranie, hnev, vyjednávanie, depresia a prijatie, ktorých pochopenie prináša úľavu nielen pacientom, ale aj ich opatrovateľom. Boli to práve rozhovory s umierajúcimi, ktoré ju priviedli k skúmaniu hodnôt, dôležitých pre šťastný a harmonický život. Nazvala ich „Lekciami života", a je dobré si ich včas uvedomiť, aby sa dali rozvíjať.
Hore