Menu

5 náročných dní na knižnom veľtrhu (Kyjev, Ukrajina)

Vydavateľstvo Novej Akropolis sa zúčastnilo spolu so 150 vydavateľmi z celej krajiny na 8. knižnom veľtrhu, ktorý navštívilo vyše 50 000 ľudí.
Krátko pred veľtrhom vydavateľstvo publikovalo druhý diel zbierky článkov Plávať proti prúdu od Jorge Angela Livragu. Čitatelia, ktorí na veľtrhu navštívili stánok Novej Akropolis, mohli uvidieť tento titul preložený do ukrajinského jazyka.

Taktiež bol na Facebooku vytvorený kanál pod názvom „Kniha, ktorá zmenila môj život”, kde mohol každý zverejniť knižný titul, ktorý ho najviac ovplyvnil.

Po skončení veľtrhu nasledovali ďalšie prednášky a interaktívne aktivity pod názvom „Potápanie do kníh” s cieľom zdôrazniť dôležitosť čítania.
Hore