Menu

Vplyv umenia na rozvoj stavu mysle (Južná Kórea)

Nová Akropolis v spolupráci s organizáciou World Culture Open zorganizovali podujatie pod názvom „Vplyv umenia na rozvoj stavu mysle“.
Pierre Poulain, filozof a fotograf, rozprával o dôležitosti vymaniť sa z ilúzie, opustiť Platónovu „jaskyňu“ a zistiť, kto skutočne sme ako predstupeň k nájdeniu pravej harmónie vo vzťahoch a zážitku všeobecnej vzájomnosti. Jedna z týchto ciest vedie aj cez umenie...

V rámci tohto podujatia umelkyňa Hyekyung Yang zahrala tradičné kórejské piesne na hudobnom nástroji Haegeum a podelila sa o vlastné skúsenosti, ako umenie pomáha kultivovať stav mysle.
Hore