Menu

14. a 15.11.2018 Svetový deň filozofie v Novej Akropolis na Slovensku

14. a 15.11.2018 Svetový deň filozofie v Novej Akropolis na Slovensku Na celom svete si tretí novembrový štvrtok pripomíname Svetový deň filozofie a pri jeho príležitosti sme na Slovensku pripravili niekoľko podujatí pre širokú verejnosť.
14. a 15.11.2018 Svetový deň filozofie v Novej Akropolis na Slovensku
V stredu 14.11. bolo podujatie v Bratislave, v Centre Agathos, venované téme „Symbolika v mýtoch a rozprávkach" a zamerali sme pozornosť na skrytý jazyk symbolov, ktorý vždy slúžil na prenášanie univerzálnych hodnôt a skúseností ľudstva a objavuje sa v mýtoch a rozprávkach mnohých kultúr sveta.
14. a 15.11.2018 Svetový deň filozofie v Novej Akropolis na Slovensku V ten istý večer sa v Košiciach konal prvý večer na tému Duša Východu a duša Západu, počas ktorého sme si vysvetlili poňatie človeka, vnútorného rastu a niektorých univerzálnych princípov z pohľadu východných a západných filozofií. Celý večer bol doplnený čítaním podnetných výrokov z diel rôznych filozofov a mudrcov.
14. a 15.11.2018 Svetový deň filozofie v Novej Akropolis na Slovensku V oboch mestách sme v rovnakom duchu pokračovali aj vo štvrtok 15.11. V Košiciach to bolo pokračovanie témy Duša Východu a duša Západu so zameraním na rozvoj osobnosti a nadčasové hodnoty. A v Bratislave sme sa zase ponorili do sveta rozprávok, tentoraz prostredníctvom slovenského kňaza, redaktora, básnika, prekladateľa, pedagóga a zberateľa ľudových rozprávok, Pavla Dobšinského, pretože tento rok si pripomíname 190. výročie jeho narodenia. 
14. a 15.11.2018 Svetový deň filozofie v Novej Akropolis na Slovensku
Obohatením pútavého rozprávania boli ukážky z niekoľkých známych rozprávok prednesené členmi Novej Akropolis.
Ďakujeme všetkým účastníkom za príjemnú atmosféru a všetkých srdečne pozývame na ďalšie pripravované podujatia. 

14. a 15.11.2018 Svetový deň filozofie v Novej Akropolis na Slovensku 14. a 15.11.2018 Svetový deň filozofie v Novej Akropolis na Slovensku 14. a 15.11.2018 Svetový deň filozofie v Novej Akropolis na Slovensku
Hore