Menu

Otvorená diskusia o čínskej filozofii (Kordoba, Argentína)

Nová Akropolis uviedla otvorenú diskusiu o čínskej filozofii a jej dvoch hlavných predstaviteľoch – Lao‘c a Konfucius.
Použitím porovnávacieho filozofického prístupu sme sa zamýšľali nad príspevkom týchto dvoch historických postáv do obrazu čínskej kultúry – učiteľ a politik Konfucius a mýtický mudrc Lao‘c.
Hore