Menu

Sila vôle (Sofia, Bulharsko)

Prednáška s takýmto názvom poukázala na rozdiel medzi túžbou a vôľou.
Jej súčasťou bolo aj niekoľko praktických cvičení, cieľom ktorých je pomôcť rozvíjať vôľu ako dôležitý nástroj v živote človeka.
Hore