Menu

Sokrates a umenie dialógu (Sofia, Bulharsko)

Workshop o Sokratovom dialógu organizovaný Novou Akropolis Sofia sa tešil veľkému záujmu.
Po krátkom úvode o živote filozofa, účastníci pokračovali filozofickou debatou na tému „Problémy súčasnosti a ich možné riešenia“.
Hore