Menu

20.-22.7.2018 Zážitkový pobytový seminár „Cesty k sebe“, Selce

20.-22.7.2018 Zážitkový pobytový seminár „Cesty k sebe“, Selce Víkend 20.-22.7.2018 sa pre 25 účastníkov niesol v znamení spoznávania seba samého ako aj spoznávania sa navzájom počas zážitkovo-pobytového seminára v Čachove, v objatí krásnej prírody pri Banskej Bystrici.
20.-22.7.2018 Zážitkový pobytový seminár „Cesty k sebe“, Selce
Skvelí ľudia, skvelé prostredie a skvelý program seminára nám umožnili prejsť si cestou sebapoznania prostredníctvom zážitkových aktivít a testov osobnosti, cestou individuácie a stretnutia sa so svojou vlastnou maskou, cestou sebavyjadrenia a kreatívneho prejavu v tíme a nakoniec i cestou labyrintom psychiky cez hry a cvičenia. Celý seminár bol inšpirovaný dielom C. G. Junga.
Spoločne sa nám podarilo vytvoriť krásnu priateľskú atmosféru, vzájomne sme sa v mnohých smeroch inšpirovali a každý z nás zo seminára odchádzal trochu iný, ako naň prichádzal.
Už teraz sa tešíme na ďalšie zážitkové semináre tohto druhu, ktoré pre vás pripravujeme na rok 2019. 
20.-22.7.2018 Zážitkový pobytový seminár „Cesty k sebe“, Selce 20.-22.7.2018 Zážitkový pobytový seminár „Cesty k sebe“, Selce 20.-22.7.2018 Zážitkový pobytový seminár „Cesty k sebe“, Selce 20.-22.7.2018 Zážitkový pobytový seminár „Cesty k sebe“, Selce
20.-22.7.2018 Zážitkový pobytový seminár „Cesty k sebe“, Selce 20.-22.7.2018 Zážitkový pobytový seminár „Cesty k sebe“, Selce 20.-22.7.2018 Zážitkový pobytový seminár „Cesty k sebe“, Selce 20.-22.7.2018 Zážitkový pobytový seminár „Cesty k sebe“, Selce
20.-22.7.2018 Zážitkový pobytový seminár „Cesty k sebe“, Selce 20.-22.7.2018 Zážitkový pobytový seminár „Cesty k sebe“, Selce 20.-22.7.2018 Zážitkový pobytový seminár „Cesty k sebe“, Selce 20.-22.7.2018 Zážitkový pobytový seminár „Cesty k sebe“, Selce
 
Hore