Menu

Prednáška: Fromm – Zdravá spoločnosť (Záhreb, Chorvátsko)

Prednáška predstavila základné myšlienky, o ktorých písal Erich Fromm, jeden z popredných psychoanalytikov a humanistických filozofov 20. storočia.
Ústrednou myšlienkou bolo: Vyhovuje spoločnosť potrebám človeka? Fromm hovorí o novom spoločenskom cieli, o komunite prepojenej bratskou láskou, spravodlivosťou a pravdou – o „novej stavbe, ktorá je od základu ľudská“.
Hore