Menu

12.5.2018 Mužské a ženské archetypy podľa C. G. Junga, Bratislava

12.5.2018 Mužské a ženské archetypy podľa C. G. Junga, Bratislava V sobotu 12. mája 2018 usporiadala Nová Akropolis v Centre Agathos v Bratislave seminár na tému Mužské a ženské archetypy podľa C. G. Junga.
Poslucháči sa počas popoludnia zoznámili so základnými termínmi a princípmi Jungovej psychológie, najmä s pojmami vedomie a nevedomie, archetyp, animus a anima. 
12.5.2018 Mužské a ženské archetypy podľa C. G. Junga, Bratislava
Hovorilo sa tiež o Jungovom ponímaní štyroch etáp ľudského života a štyroch základných mužských a ženských archetypoch. Účastníci seminára dostali aj veľmi zaujímavú príležitosť spraviť si krátky test, prostredníctvom ktorého mohli odhaliť charakteristiky jednotlivých archetypov v sebe samých a získať tak možnosť priblížiť sa viac k poznaniu vlastnej osobnosti.
Seminár, ktorý viedla riaditeľka Novej Akropolis Slovensko Mgr. Kamila Hermannová, bol veľmi užitočnou vstupnou bránou k sebapoznávaniu a tým zároveň aj možnosťou nahliadnuť na cestu vedúcu k harmonizácii vzťahov v živote. 
Hore