Menu
Stránka 1 z 2

John Keats: Nesmrteľná krása

 

"Krásna je neustála radosť. Jej nádhera rastie; nikdy sa nepremení v ničotu."

Takto sa začína epická báseň Endymion od Johna Keatsa. A v týchto úvodných riadkoch, ako aj v celom svojom vynikajúcom diele, nám Keats predstavuje jednu z kľúčových tém svojej poézie, ak nie celého svojho diela, že archetyp krásy je nesmrteľný.

Marcus Aurelius

 
Rímsky cisár, vojvodca, filozof Marcus Aurelius, dodnes na Piazza del Campidoglio hľadí z chrbta svojho koňa na Rím a pozoruje kam sa uberá svet. Každý deň prejde okolo neho množstvo ľudí a on ich všetkých stále a neúnavne zdraví starorímskym „AVE", vyjadreným zdvihnutou rukou.

Giacomo Puccini

 

Giacomo Puccini, taliansky operný skladateľ, s hudbou sa narodil, s hudbou žil a s hudbou opustil tento svet. V rodine Pucciniovcov patril do piatej generácie hudobníkov, bol priekopníkom vo svete opery a hoci v porovnaní s inými skladateľmi nenapísal mnoho diel, takmer všetky, ktoré vytvoril, prekonali hranice času a stali sa „nesmrteľnými".

Gándhí a cesta nenásilia

 

Keď prstami predstavivosti obraciame stránky dejín, všimneme si listy poškvrnené krvou. Nájdeme však aj také, ktoré majú pozlátený okraj a rozprávajú nám o veľkých ľuďoch, ktorí obetovali život za „pravdu, spravodlivosť a bratstvo". Od Sokrata po Hypatiu z Alexandrie; od Giordana Bruna po Gándhího... Či už boli uznávaní alebo zatracovaní – zanechali nám svoj odkaz.

Michelangelo Buonarroti Simoni

 

Veľký renesančný umelec Michelangelo je zaujímavou osobnosťou v dejinách výtvarného umenia. Bol skvelým maliarom, sochárom, architektom, a dokonca aj písal básne.

Heinrich Schliemann

 

Človek, ktorý si ako 7-ročný zaumienil, že nájde trosky bájnej Tróje a ako dospelý muž na údiv celého sveta svoj sen uskutočnil. Kým bol a aká bola jeho cesta za svojim snom?

William Walker, potápač

 

Pri svojej poslednej ceste do Anglicka som mal to šťastie navštíviť starú katedrálu vo Winchesteri. Tisícročné stredisko putovania a náboženstva, jedno z magických centier planéty. 

Albert Einstein

 

Životná cesta
Albert Einstein sa narodil v roku 1879 v nemeckom Ulme. Vyrastal v Mníchove, kde mal jeho otec a strýko elektrotechnickú továreň.

Hildegarda z Bingenu

 

O Hiledgarde z Bingenu, jednej z najpozoruhodnejších ženských postáv stredoveku, ktorá samu seba vo všetkej skromnosti charakterizovala ako „indocta" (nevzdelaná), môžeme hovoriť ako o teologičke, prírodovedkyni, lekárke, spisovateľke, vizionárke (prorokyni), skladateľke a psychologičke. 

Maria Curie Sklodowská

 

Poľská vedkyňa, žijúca vo Francúzsku, nositeľka Nobelovej ceny, oddaná nielen vede, ale aj ľudstvu, ktorému nezištne ponúkla všetky výsledky svojej práce i seba samú. 

Hore